انجمن صنفی کارگری  مهدوکودک ها در شهرستان داراب انجمن صنفی کارگری مهدوکودک ها در شهرستان داراب به منظور توسعه وگسترش فعالیت ها حفظ حقوق و منافع مشروع و ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت کارگران تشکیل گردید

کیومرث راستی سرپرست اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان داراب  تصریح کرد: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق ، منافع مشروع ، قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه میباشد کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند .

 راستی گفت: با توجه به نقش اساسی انجمن های امور صنفی در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال تکنولوژیک ، برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزشی ، توسعه وگسترش فعالیت ها همچنین کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع وقانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن ها است .

وی افزود از مهم ترین وظایف انجمن کارگری مهدهای کودک  تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین اعضا ،کوشش  در جهت استیفای حقوق وخواسته های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن ،برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو ، همکاری درجهت تاسیس ، تقویت وگسترش شرکتهای تعاونی اعتبار ، مصرف ، مسکن  وصندوق تعاون به منظو برخورداری اعضااز تسهیلات بیشتراست.

از دیگر وظایف و اختیارات این انجمن حمایت دفاع وپشتیبانی ازحقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا ازطریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی وملی ،کوشش در تشکیل باشگاه های فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی ، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن ، خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی وبه حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت وجلب نفع نباشد اس

منبع : اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داراب |انجمن کارگری مهدهای کودک در داراب
برچسب ها : انجمن ,صنفی ,منظور ,اعضا ,ارتقای ,کارگران ,انجمن صنفی ,ایجاد زمینه ,اهداف انجمن ,انجمن کارگری ,کارگری مهدهای ,انجمن کارگری مهدهای ,طریق ایجاد زم